طوری بیاموز که انگار تا ابد زنده خواهی ماند، طوری زندگی کن که انگار فردا خواهی مرد.

   01154370000   مازندران ، شهسوار ، بلوار شیرودی

خانهتیم

تیم

استودیوی ما فقط در مورد طراحی گرافیک نیست. بیشتر از این است ما خدمات ارتباطی، فرآیند و نتایج و گاهی اوقات بیشتر را ارائه می دهیم.

ما چه کسانی هستیم

ما یک یا دو چیز در مورد رشد سریع می دانیم.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

2014
سال تاسیس

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

500
کارکنان خوشحال

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

3600
مشاغل تجارت الکترونیک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

62.5
در مجموع بودجه

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی

رهبری

ما با نیت رهبری می کنیم

آوا وحیدی

مدیر اجرایی

محمد کریمی

مدیر ارشد فناوری

هادی ایمانی

مدیر عامل

زهرا حمیدی

مدیر عامل

پدرام تیموری

مدیر بازاریابی

باران حسینی

مدیریت منابع انسانی

فاطمه حسنی

مدیر پشتیبانی

سارا سیدی

مدیر عامل

تامین مالی شده توسط

سرمایه گذاران ما

به اندازه کافی خوش شانس بوده ایم که تعدادی از بهترین سرمایه گذاران را در شیکاگو، سیلیکون ولی و فراتر از آن جذب کرده ایم.

مشاغل

کار در بریسک

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

همه چیز را ساده، شهودی و ماهرانه بسازید!

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.